En ny æra


Klubben er over på ny hender. Jason Stockwood og Andrew Pettit har gjennom 1878 Partners kjøpt opp John Fenty og Mike Parkers aksjer i klubben. Les mer om overtakelsen her!

Stockwood blir ny formann med Pettit som nestleder. Kristine Green og Dave Roberts fra Mariners Trust er også med i det nye styret. Forhenværende formann Philip Day vil hjelpe til i starten med overtakelsen. John Fenty og Jonathan Wood forlater styret.

Mark Palmer fra Insight 63 vil også hjelpe til på fotballparten i en konsulentrolle.

Det synes som om man vil legge seg på en mer folkelig linje hvor fansen vil bli hørt.