Professor om Grimsbys grunnleggelse

Det har vært en vedtatt sannhet at Grimsby ble grunnlagt av den danske fiskeren Grim på 800-tallet.

Kilden har vært den middelengelske ridderromanen «Havelock the Dane» fra slutten av 1200-tallet. I følge myten ble den danske prinsen Havlok reddet av en dansk nybygger og fisker kalt Grim by Lincolnshire-kysten. Havelok kom til hektene og da han returnerte til området grunnla han byen.

At det var vikinger som står bak navnet Grimsby er det ingen tvil om, men at det var en danske er ikke så sikkert.

Dagfinn Skre er professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum ved Universitet i Oslo og ovenfor forskning.no ryddet han opp i begrepet daner.

«Dette var lenge før det var snakk om stabile, skandinaviske nasjoner,» sa Skre til forskning.no.
«Vi vet ikke hvilke deler av Skandinavia de kom fra, og selv om de omtales som daner må vi regne det som en fellesbetegnelse for skandinaver. Sannsynligvis kom de fra sør- og vest-Skandinavia.»

Ovenfor grimsbynorge.com utdyper Dagfinn Skre det hele.

«Det er ikke lett å skille mellom nasjonaliteter blant vikingene i England og Irland. Det skyldes for det første at nasjonalitetene ikke eksisterte før 900-tallet, og til og med da identifiserte man seg mer med regionnavn, f.eks. rogalending, enn nasjonsnavn. For det andre kaller engelske kilder alle vikinger for daner, uansett hvor de kom fra. For eksempel kalles de som landet i Portland, Dorset, i 789 ‘daner’, selv om det like etter står at de kom fra Hordaland. Dette er et vanlig fenomen – engelskmennene kjente til daner fra gammelt av, altså fra før vikingtiden, og når det kom andre over havet som oppførte seg likedan og snakket omtrent likt, var det ingen grunn til å ta i bruk en ny betegnelse.

Du kan trygt regne med at i alle fall de større hærene var sammensatt av folk mange steder fra. Hvor de som grunnla Grimsby kom fra, er det nok ingen som vet sikkert.»

Bilde: Statuen av Havelock og Grim stod utenfor høyskolen i Grimsby i 33 år frem til 2006. Etter utallige ramponeringer ble statuten fjernet av sikkerhetsmessige årsaker og ligger nå på et lager i Doughty Road. Les mer i Grimsby Telegraph.

«The Beast from the East»

Onsdag var det trafikkaos  i Grimsby og de aller fleste skoler holdt stengt etter tungt snøfall på omlag 1-2 cm. Selv på Blundell Park måtte man stenge klubbutikken og kontorene grunnet de ugunstige forholdene.

Man var advart på forhånd og det ble lagt plast over gressmatta slik at banen ligger godt isolert under snøen.

Det er meldt mer snø det neste døgnet, så vi får håpe at forholdene ikke blir som i vennskapsbyen Tromsø.